3.1 Wie, wat en hoe

Bij het werken met de kaarten is het altijd van belang jezelf een aantal dingen af te vragen. Ten eerste wat is het doel, wat wil je eigenlijk bereiken? Ten tweede wie gaat er met de kaarten werken, ben jij dat zelf, is het jouw coachee, is het een team, alles kan maar het vraagt wel verschillende vormen en manieren om aan het werk te gaan. Het is dus zaak dat je duidelijk voor ogen hebt wie er aan het werk gaat. Tot slot is het belangrijk om te weten wat je precies gaat doen om het doel te bereiken. Welke werkvorm past het beste bij jouw doel en doelgroep.

Wie gaat er aan de slag met de kaarten

Zoals gezegd is het belangrijk te weten wie er aan het werk gaat met de kaarten. Heb je de set voor jezelf aangeschaft en ben jij dus de enige die ermee gaat werken, dan is dat duidelijk. Heb je de set aangeschaft om anderen te helpen en coachen dan is het dus belangrijk te weten met wie je aan het werk gaat. Je kunt de kaarten gebruiken voor 1 persoon maar je kunt ook werken met groepjes en teams.  De kaarten zijn geschikt voor de leeftijd vanaf ongeveer 15 jaar. Je kunt ze ook inzetten bij jongere kinderen maar dat vraagt zeker wat aanpassingen. De teksten kunnen namelijk wat lastig zijn voor jongere kinderen en vragen dus wat meer uitleg. De foto’s daarentegen kunnen toch wel aanspreken tot kinderen ook jonge kinderen. Het is soms behoorlijk verrassend wat zij nog kunnen vertellen gewoon door via een foto het gesprek op gang te brengen.

Wat wil je bereiken

Als duidelijk is wie er iets wil bereiken met de kaarten is de volgende vraag natuurlijk, wat wil je dan bereiken. Wat is het doel? Is er een hulpvraag, gaat het om een relatief simpel kennismakingsspel, is het de bedoeling dat de communicatie binnen een team wordt verbeterd, er zijn zoveel verschillende doelen en die vragen allemaal een eigen werkwijze. Zelfs als er geen duidelijk doel is, maar er intuïtief gewerkt gaat worden met de kaarten, vraagt dat nog om een bepaalde werkvorm.  Het is dus van belang te weten waar de kaarten voor gebruikt gaan worden.

Op welke manier ga je het vorm geven

Er zijn tal van manieren om de kaarten te gebruiken. Je kunt alleen met de foto’s werken, intuïtief, je kunt met de thema’s en onderwerpen werken, heel gericht, je kunt ze inzetten als manier om kennis met elkaar te maken in een groep. Kortom er zijn enorm veel werkvormen denkbaar maar het is belangrijk dat de werkvorm past bij de doelgroep en het doel.