4.3 Kennismakingsspellen met tekst zijde 

Kennismakingsspel 4

Doelgroep: een deelnemer die je voor het eerst mag coachen.

Doel: elkaar leren kennen

Opdracht: Leg de kaarten met de tekst zijde naar boven op de tafel. Laat de deelnemer een kaart uitzoeken op basis van de quotes. Doe dit vervolgens zelf ook. Leg aan elkaar uit waarom deze quote jouw aanspreekt. Bekijk samen de kaart die je hebt gekozen nog verder en praat met elkaar over de foto’s, thema, onderwerpen en vragen. Passen deze bij jou of juist niet en waarom. In het gesprek hierover leer je elkaar op een speelse manier kennen.

Kennismakingsspel 5

Doelgroep: een kleine groep mensen die elkaar nog niet kent.

Doel: elkaar leren kennen

Leg de kaarten met tekst zijde naar boven op de tafel. Laat iedere deelnemer een kaart kiezen op basis van de quotes. Laat iedereen daarna plaatsnemen in een kring en de kaart die ze hebben gekozen toelichten. Aanvullende vraag, past het thema en het onderwerp wat op de kaart staat ook bij jou? Waarom wel / niet?

Kennismakingsspel 6

Doelgroep: een kleine groep mensen die elkaar nog niet kent.

Doel: elkaar leren kennen

Laat de deelnemers tweetallen vormen. De beide mensen vertellen iets over zichzelf aan de ander. Leg de kaarten met de tekst zijde naar boven op de tafel en laat de deelnemers een kaart kiezen voor de persoon waarmee hij of zij een tweetal vormde. Laat de deelnemers plaats nemen in de kring. Laat iedere deelnemer de persoon waarmee hij of zij een tweetal vormde voorstellen aan de groep, op basis van de kaart die hij voor deze persoon heeft uitgezocht.