6.2 Vind jouw wolvenkracht

Doelgroep: teams

Doel: ieders individuele kracht maakt een krachtig team

~~ For the strength of the Pack is the Wolf, and the strength of the Wolf is the Pack. ~~

(Rudyard Kipling, The Jungle Book)

In een wolvenroedel heeft iedere wolf zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Iedere wolf heeft zijn eigen superpowers. Door al deze krachten te verbinden krijg je een enorm sterke roedel. Samen kunnen ze alles aan! 

Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten en superkrachten. Soms zijn we een beetje vergeten wat onze kracht is en soms weten we nog niet goed waar onze kracht ligt. Een team komt pas goed tot zijn recht als ieder lid van het team zijn of haar eigen kracht goed kent zodat het team hier optimaal gebruik van kan maken. In dit spel ga je op zoek naar jouw eigen kracht. Vervolgens kijk je samen met je teamleden naar de punten die jullie team sterk maken en ontdek je misschien ook de punten waar je met elkaar nog aan kunt werken.

Bij deze opdracht hoort een werkblad. Het is aan te raden om dit eerst even met elkaar te bespreken, zodat de opdracht duidelijk is.

Leg de kaarten met de foto’s naar boven op een tafel. Laat iedereen voor zich bedenken wat zijn eigen kracht is en een kaart zoeken die deze kracht het beste verbeeldt. De deelnemers mogen de kaart (nog) niet omdraaien! Laat de deelnemers vraag 1 op het werkblad invullen.

Laat de deelnemers de kaart omdraaien. Op de tekstzijde van de kaart vind je het thema en het onderwerp van de kaart. Het kan zijn dat dit mooi aansluit bij de kracht van de deelnemer. Het kan ook zijn dat dit totaal niet overeenkomt, dat is allemaal prima. Er is geen goed of fout. Laat de deelnemers opdracht 2 van het werkblad invullen.

Op iedere kaart staat ook een quote. De quote heeft op een of andere manier te maken met het thema. Laat de deelnemers de quote goed doorlezen. Daarna vullen ze opdracht 3 op het werkblad in.

Iedere deelnemer heeft nu een blad waarop zijn of haar kracht staat, het thema wat daarbij hoort en een quote. Ga nu met het hele team eens kijken waar ieders kracht ligt. Herkennen de deelnemers de kracht van elkaar?  Kijk vervolgens hoeveel mensen hetzelfde thema hebben en laat hen bij elkaar gaan staan/zitten (maak dus groepjes per thema). Welke thema’s zijn sterk vertegenwoordigd? Welke thema’s missen of zijn onderbemand? Hoe kunnen jullie het team versterken?  Vul de laatste opdracht van het werkblad in (dit kan in groepsverband).

Doanload hier het WERKBLAD