Hallo, graag stellen wij ons even aan je voor. Wij zijn Tessa Feer (links) en Gerrie Pols (rechts). Een van de grootste verschillen tussen ons is onze leeftijd. Maar eerlijk gezegd, zijn wij mensen die liever kijken naar overeenkomsten dan verschillen. En overeenkomsten hebben we zeker.

Wij zijn beiden erg betrokken bij het welzijn van kinderen en jongeren. Tessa heeft een HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening succesvol afgerond met als uitstroomprofiel Jeugdzorg. Gerrie heeft na de pedagogische academie en de lerarenopleiding Nederlands de HBO master Pedagogiek vanuit Ecologisch Perspectief succesvol afgerond. Wij hebben alle twee ervaring in het werken met jongeren. Tessa in de jeugdzorg en Gerrie als docent.

Maar dat is nog niet alles, een andere overeenkomst is dat wij stapelgek zijn op honden. Met name de oertypen. Tessa heeft een superleuk hondje genaamd Djen. Djen is een Shiba Inu, lekker eigenwijs, zeer intelligent en een echte gevoelshond. Gerrie heeft wat grotere honden, wolfhonden.  Wolfhonden zijn ook erg intelligent en zeker heel eigenwijs.

Zowel Tessa als Gerrie werken ook nog in hun eigen praktijk als coach en vaak helpen de honden daarbij. De praktijk van Tessa heet: Praatjes met Pootjes en die van Gerrie: Wijze Wolf. Wij hebben elkaar gevonden en genieten van de samenwerking. Maar we wilden onze kennis en ervaring ook met andere professionals delen. Zo kwamen we op het idee van Wijze Praatjes.  Het samensmelten van kennis, ervaring en liefde voor het werken met jongeren en honden. En die kennis en ervaring  willen wij graag delen met jou!